Bay Jones ‘un Bipolar Bozukluğu

Kategori: Psikolojik Film Analizleri | 0

Bay Jones / Mr Jones filmi, bipolar duygudurum bozukluğunun ele alındığı en güzel örneklerden birini temsil ediyor.  Filmde Richard Gere, bir duygudurum bozukluğu olan bipolar bozukluğu olan bir adamı canlandırıyor. Hem bipolar bozukluğun inişli çıkışlı ve uçlarda yer alan ruh halini, hem de etik konusunu izleyiciye sunuyor. Bay Jones, tutuklanarak yerleştirildiği psikiyatrik bakım merkezinde tedavisini üstlenen Doktor Elizabeth’e ilgi duyarken doktor-hasta ilişkisinin sonuçları da gözler önüne seriliyor.

psikolojik film analizleri

Bipolar bozukluk bir duygudurum bozukluğu ve duygudurumun yükseldiği ve düştüğü epizodlarla hastanın yaşamını zorlaştırıyor. Bazı dönemlerde depresif, değersizlik, suçluluk, yetersizlik hisleriyle tümden umutların yitirildiği, bazı dönemlerde ise coşkulu, neşeli duygudurum yaşanıyor. Depresif ve çökkün duygudurumun manik duygudurumla yer değiştirdiği ve uçlarda yaşamanın bir sonucu olarak iş ve ilişkilerin sürekli zarar gördüğü bu döngüde kişi mani ile depresyon arasında yer alan ve daha dengeli bir ruh halini de deneyimliyor. Ne mani, ne de depresyonun etkisinde olan ve nispeten kararlı bir ruh halini ifade eden bu dönemde kişi üretken olabiliyor, ilişkilerinde manik ve depresif dönemle kıyaslandığında daha uyumlu oluyor.

Bay Jones, yaşamındaki iniş çıkışların şiddetli döngüsüne rağmen kendisinde bir problem olmadığına inanıyor ve filmin hastanede geçen bir sahnesinde psikiyatristine “Ben buyum” diyor, ilacın yararsız olduğunu söylüyor.

Filmde yer alan diyaloglarda bipolar bozukluğun manik döngüsünün depresif bir döngüyle devam ettiği, Bay Jones’un manik döngüden hemen sonrasında depresif bir döneme gireceği ve umutsuzluk / çaresizlik duygularıyla tümüyle işlevsellikten kopacağı vurgulanıyor. Açık ve net bir biçimde bipolar bozuklukta yer alan kısır döngü tarif ediliyor.

Bay Jones, depresif dönemde çektiği sıkıntılardan ve işlevselliğini kaybetmesinden rahatsızlık duyuyor ve manik döngüdeki canlı haline dönmek istiyor.

Bay Jones filmi, hekim – hasta ilişkisinin etik olmayan bir örneğini sergiliyor. Aslında filmde bipolar bozukluk anlatımı yeterince yapılıyor ve Bay Jones’un grandiyöz hali ile depresif / çökkün hali bozukluğu çok net bir biçimde sunuyor. Filmin hekim – hasta ilişkisine gereğinden fazla odaklanması ve etik olmayan bir ilişkiyi izleyenlere sunması ise bu filmle ilgili yapılabilecek eleştiriler arasında sayılabilir.

Bipolar bozukluğu olan bir adamın iki uçtaki mücadelesi, ve çoğu bipolar bozukluğu olan insanın özlemi olan yükselmiş duygudurumun aslında kişiye ne ölçüde zarar verdiğini de gözler önüne seriyor. Kanaatimizce bu film bipolar bozukluktaki kısır döngüyü anlatma konusunda başarılı bir örnektir.


Skype üzerinden psikolojik destek : Online Psikolog

Bir Cevap Yazın